mvh-punkt


Maid for Västra Hamnen följerettunikt Secure Home Certified™ program där vi utlovar…

  • Daglig kontroll av ID för personal
  • Komletta företagsuniformer
  • Professionell handledning
  • Grundlig utbildning och goda säkerhetsrutiner
  • Ansvarsförsäkring genom Allians Insurance Group
  • Kollektivavtal genom ALMEGA med Kommunal
  • Säkerhetskontroll av personal genom polismyndigheterna

   

På så sätt kan vi säkerställa att ditt hem är där vårt hjärta är när det gäller säkerhet.

 maid-for-vastra-hamnen-secure-home-certified-logo

Secure Home Certified