mvh-punkt


 
 
Hur kommer vårt städsamarbete att fungera?
Vi vet att det är viktigt att få ditt förtroende vid varje besök, vilket är varför vi inte ber dig att underteckna ett kontrakt. Vi arbetar genom en öppen kommunikation och ärlig utvärdering av vår tjänst. Vi uppmuntrar återkoppling som hjälper oss att betjäna er bättre.
 
Är ni en helförsäkrad städfirma?
Absolut! För ditt fullständiga skydd, är Maid for Västra Hamnens försäkringsgivare Allians de bästa tillgängliga. För beskyddandet och välbefinnandet hos våra medarbetare är vi en auktoriserad partner i Almega, vilket ger branschens mest heltäckande kollektivavtal gällande lagar och regler på arbetsplatsen.
 
Måste jag vara hemma under tiden ni städar?
Detta är helt upp till dig. De flesta kunder föredrar att ge oss en nyckel, andra lämnar den på en säker plats. Vi förvarar din nyckel i ett säkert nyckelskåp på vårt kontor och den enda personen som har tillgång till din nyckel är kontorschefen. Hon kommer personligen att ge nyckeln till hembiträdet som kommer att rengöra ditt hem den dagen.
 
Vad händer om jag behöver omboka en städning?
Ring helt enkelt vårt kontor 24 timmar före den planerade beställningen av tjänsten. En sen avbokningsavgift kommer att uppstå om vi inte kan omboka hembiträdena.
 
Vilken tid kommer hembiträdena att vara i mitt hem?
Vi finns tillgängliga för att hjälpa dig måndag-fredag 8:00-16:00. Vi kommer att göra allt för att tillgodose dina behov.
 
Hur många hembiträden ska städa mitt hem?
Beroende på uppgiften, kommer vi att skicka en eller ett team av två hembiträden. Vi har även en handledare som är på plats för att inspektera den pågående städningen. Vi kommer att tillmötesgå speciella önskemål om du har det.
 
Vad händer om något skadas under städningen?
Våra hembiträden kommer att behandla ditt hem som om det var deras eget. Uppstår det trots det skador under tiden ditt hus städas, kommer vi att vidta nödvändiga åtgärder för att få den utbytt eller reparerad. Vi kan inte påta oss ansvaret att ersätta damsugardelar som gått sönder beroende på plast- eller gummiförslitning.
 
Hur skyddar ni mina nycklar?

Din nyckel kommer att säkras på vårt kontor i ett låst nyckelskåp, som endast vår kontorschef har tillgång till. Nyckeln överlämnas till våra Secure Home Certified™ hembiträden på dagen för städningen och returneras efter städningen. Därefter ser kontorschefen till att återlämna din nyckel till nyckelskåpet.

 
Hur betalar jag för tjänsten?
Betalning sker via Bankgiro eller Autogiro. (klicka för Autogiro info.)
 
Vad ska jag göra med mitt larmsystem?
Vissa kunder kommer att ge Maid for Västra Hamnen tillgång till koden för sitt hem, andra kommer att ha en gäst eller tillfällig kod för oss. Men enligt vår erfarenhet är det lättast att få ditt larmsystem avstängt för dagen då ditt hus blir städat.
 
Kommer ni erbjuda någon återbetalning om vi är missnöjda med städningen?
Nej, men vi kommer att städa området ni inte var nöjda med inom 24 timmar efter den schemalagda tiden.
 
Måste jag tillhandahålla rengöringskemikalier eller utrustning?
Maid for Västra Hamnen kommer att tillhandahålla alla de rengöringsmedel som krävs för olika allmänna rengöringsuppgifter, men om du vill att vi ska använda dina rengöringsmedel så kan vi göra det. Korskontaminering är ett allvarligt problem i städbranschen. Just därför förser vi vår personal med professionellt desinficerade rengöringshanddukar för varje tjänst. 
 
Är mina värdesaker säkra?
Om du har några värdesaker eller oersättliga föremål, var god förvara dem i ett säkert område och instruera oss att inte röra dem. En stängd dörr, låda eller en anteckning kommer innebära att våra hembiträden inte får röra eller rengöra området.
 
Vad ska jag göra med mina husdjur under städningen?
Vi ber att ni förser oss med tillräcklig information om era husdjur.
FAQ's